Søg Vis menu

Generationsskifteskolen

Hvad enten man går med tanker om at blive selvstændig gårdejer eller være en del af ledelsen i en større landbrugsbedrift, eller man går med tanker om at sælge og afhænde din bedrift indenfor de næste 5-10 år, så skal du også læse med her.

Begge situationer er udfordrende og kræver meget grundig forberedelse. Det forsøger Bornholms Landbrug & Fødevarer at hjælpe på vej med, ved at afvikle et forløb, der for de unge førstegangskøbere gør dem bedre rustet og for de eksisterende ejere sætter dem i gang med en exitplan fra erhvervet.

Det er fristende at tænke, at Generationsskifteskolen er en matchmaking proces. Det er det ikke, men det kan ikke udelukkes, at Generationsskifteskolen rent faktisk kan igangsætte et generationsskifte mellem en deltagende ung landmand og deltagende gårdejer.

Generationsskifteskolen er et halvandet-årigt forløb, der kører frem til foråret 2021. Læs mere om Generationsskifteskolen via menuen til venstre.