Søg Vis menu

Fødevareklyngeprojekt

Bornholms Landbrug & Fødevarer kobler hele fødekæden sammen fra marken til marked
Den bornholmske erhvervsstrategi satser fortsat på fødevareområdet som en nøgle til vækst og fastholdelse af arbejdspladser. Vækstforum har derfor indstillet Bornholms Landbrug & Fødevarer til operatør på den bornholmske fødevareklyngeindsats. Denne indsats er forankret i Erhvervsstyrelsen, og midlerne tildeles som et strukturfondsprojekt og kommer fra Den Europæiske Union (EU).

Fødevareprojektet blev igangsat den 1. juli 2015 og løb frem til den 30. juni 2020. Startskuddet til projektet startede samtidig et stærkt samarbejde med Gourmet Bornholm og Bornholms Regionskommune.

Formålet med fødevareklyngeprojektet

  • Styrket klyngesamarbejde i hele værdikæden fra muld & hav til mund. Dvs. samspillet mellem primærproducenten, fødevarevirksomhed, afsætningsled, køkken og øvrige brancher
  • Øge innovationshøjden og innovationskraften blandt de deltagende virksomheder
  • Øget fokus for etablerede virksomheder, herunder ledelse, opskalering og afsætning
  • Styrket samspil mellem fødevarer, outdoor og oplevelsesturisme. Etablering af ERFA

Den bornholmske fødevarekatalysator er et værktøj, hvor du kan få overblik over aktørerne i den bornholmske fødevareklynge. Læs mere her.