Søg Vis menu

Blomstrende grøftekanter

Projektet Blomstrende Grøftekanter er et fælles initiativ mellem Bornholms Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening Bornholm og Bornholms Regionskommune og vil løbe i en 3-årig periode fra 2022-2025.

Målet er at få flere blomster i grøftekanterne til gavn for især bier, sommerfugle og andre insekter. Blomstrende urter trives bedst i næringsfattig jord, mens græsset i grøftekanterne trives godt og vokser sig vældig højt, hvis der tilføres næring til jorden.

For at fremme blomstrende grøftekanter har fem bornholmske landmænd indvilliget i at deltage i projektet. I den 3-årige projektperiode vil de fem landmænd friholde en bræmme på 1-2 meter fra grøftekanten for at sikre at grøftekanten ikke får tilført gødning eller planteværnsmidler. Plante- og dyrelivet vil løbende blive registreret i de tilmeldte grøftekantstrækninger for derved at kunne se, om initiativet har en effekt på biodiversiteten.