Søg Vis menu

Biogas

Bornholms Landbrug & Fødevarer afholdt i efteråret 2021 en serie på 3 klimaworkshops, hvor formålet var at give de bornholmske landmænd viden om og idéer til tiltag, de som landmænd kan implementere nu og her, og dermed nedbringe klimaaftrykket på deres bedrift.

Dygtige indlægsholdere fra nær og fjerne kom med input. Professor Jørgen E. Olesen, Aarhus Universitet, var bl.a. inde på vigtigheden af afgasning af gylle og mente, der er basis for 3 biogasanlæg yderligere på Bornholm.

Det er den første bold fra klimaworkshopserien, der er blevet grebet, og den 24. januar afholdtes temadag om biogas på Kannikegaard. Formålet er at grundlægge rammen for en helhedsplan for biogasproduktionen på Bornholm og dermed sandsynliggøre nogle løsninger for dels landbrugsbedrifterne, dels biogasaktørerne.

Vi tog udgangspunkt i flere strategier og politiske aftaler:

  • Bornholms Energistrategi 2040, Udgivet af BRK i 2021
  • Regeringens Grøn Gasstrategi 2021, udgivet af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
  • Fremtidens grønne brændstoffer 2021, udgivet af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
  • Landbrugsaftalen indgået mellem alle partier minus Alternativet

Se strategier og aftaler via linkene til højre.

Derudover forventes regeringen at aftale en CO2-afgift i 2022 eller 2023, som naturligvis i særlig grad kommer til at ramme landbruget, som minimum på den korte bane og sandsynligvis også på længere sigt.

Den motiverende drivkraft for at producere mere biogas er:

  • Forretningsmæssigt potentiale
  • Reducerer CO2-udledningen og dermed reduktion i CO2-afgiften
  • Sikrer et bedre klimaregnskab for bedriften og dermed bedre finansieringsaftaler med den finansielle partner
  • Sikrer en bedre udnyttelse af gyllen med et N2-anlæg og dermed højere udbytte og reduktion af miljøbelastningen for bedriften
  • Tilskudsordninger på etablering af anlæg

Biogasplan for Bornholm

Udgangspunktet er at arbejde på en Biogasplan for Bornholm, der reelt kunne bestå af forskellige anlæg, som samlet set var med til at komplementere Bornholm som helhed.

Det kan være en kombination af 2-3 store anlæg med flere små gårdanlæg enten som biogasanlæg eller som N2-Applied anlæg.

I dag afgasser Danmark ca. 20 % af gyllen, og det er målsætningen, at det skal nå op på 50 %. Med en kombination af anlæg, så kan det tal komme endnu højere op.

Se program for temadagen her.