Søg Vis menu

Stenløsevej - landbrugsjord - SOLGT

Ca. 49 ha jordareal tilhørende Habrodam, Stenløsevej 12, frasælges.

Arealerne, der ønskes frasolgt, er langt overvejende EU-støtteberettigede landbrugsarealer beliggende i 3 ”blokke”, som oprindeligt omfatter jord fra Habrodam, Hullegård og Gl. Skovgård. Det samlede dyrkbare, EU-støtteberettigede areal udgør ca. 48,07 ha, medens totalarealet ventes at udgøre ca. 49,0 ha.

Op til bygningssættet på Habrodam ligger to store marker med et støtteberettiget areal på 23,77 ha. Dertil et lille hjørne skov mod sydøst. De to marker er meget regulære, fortrinsvis flade arealer, som er dyrkningssikre og generelt vel-drænet lerholdig jord, som pga. markstørrelsen kan drives effektivt. Der forekommer fremspring af fladklippe i begge marker.

Arealerne ved Rønnevej er beliggende med fantastisk udsigt over Østersøen. Det dyrkbare areal er 13,18 ha som ligger i to marker, alene adskilt af en privatvej. Der er generelt tale om dyrkningssikker, veldrænet, lermuldet til stiv jord og kun få marksten. Der er forekomst af fladklippe på den øverste del bag Hullegård. Tillige er der 0,69 ha fredskov længst mod vest.

Den sidste del af jorden ligger nord og vest for Gl. Skovgård ved Dalegårdsvej. De dyrkbare arealer ligger i 3 støtteberettigede marker med et samlet dyrket areal på 11,12 ha, og hvor markerne i høj grad afgrænses af skov. Også her er der forekomst af fladklippe på arealerne.

For yderligere information og salgsmateriale kontakt ejendomsrådgiver Ingvar Olsen på tlf. 5690 7844 eller på mail iko@blf.dk.