Søg Vis menu

Stålegård - SOLGT

Stålegård

Landbrugsbedrift med økologisk mælke- og planteproduktion sælges

I alt ca. 290 årskøer + opdræt og 224,24 ha. Heraf ca. 192 ha. dyrkbar jord med grundbetaling. Herudover har der været forpagtningsaftaler på ca. 160 ha.

Bedriften består af fire ejendomme med fire bygningssæt.

Hovedejendommen Stålegård, Almindingsvej 31, Aakirkeby, 98 ha med et omfattende staldanlæg med ca. 290 sengepladser samt kalvehytter og dybstrøelse til opdræt.

Samt planteproduktionsejendommene:

      Egeskovgård, Lykkesvej 23, Aakirkeby, 59 ha

      Fejleregård, Kirkevej 25, Nylars, 45 ha

      Virkelyst, Ølenevej 25, Østermarie, 21 ha

Bedriften sælges i fuld drift med besætning, beholdninger og maskiner mv.

Der foreligger aftale med Bornholms Andelsmejeri om levering af økologisk mælk med en merpris på pt. 70 øre/kg.

Grundbetaling samt økologitilskud for de medfølgende arealer udgjorde i 2018 kr. 737.336. Driftsresultat før finansiering gns. sidste 2 år udgjorde 1.864.000 kr.

Bedriften sælges ved budgivning med budfrist den 12. februar 2019.

Der kan bydes på hele bedriften samlet, eller særskilt på en eller flere ejendomme.

 

 

 

.

.

.

.