Søg Vis menu

St. Kannikegård - SOLGT

Attraktiv planteavlsbedrift til salg!

Ejendommene:

St. Kannikegård, Graanakkevej 1 og Stensebyvejen 23 B.

Totalareal udgør 205 ha, heraf 196,6 ha EU-støtteberettiget areal (ca. 7,5 ha skal udlejes til vinproduktion). Bedriftens jorder er stærkt varierende og omfatter både stærk lerjord, mildere jord, sandet jord og humusjord.

På St. Kannikegård medfølger bygninger med stort planlager og amerikanersilo, i alt kornopbevaring af ca. 23.000 tdr.

Derudover værksted og materielbygning mv.

Bedriftens eneste bolig er en tidl. fodermesterbolig, der pt. er udlejet.

På Stensebygård medfølger 2 maskinhuse og to gylletanke centralt placeret.

Derudover kan der erhverves en større svinestald (pt. på lejet grund) opført i 1991 og 2002. Stalden er indtil 31/8 2020 udlejet til ung- og slagtesvin, med en årlig godkendt produktion af 6.900 svin fra 20 – 107 kg. Til stalden hører 3 gylletanke med et samlet rumindhold på 6.000 m2.

Ejendommene kan erhverves samlet eller opdelt til flere købere med overtagelse efter høst, ligesom svinestalden kan erhverves separat eller sammen med jord/bygninger.

For nærmere information og salgsmateriale, kontakt ejendomsrådgiver Ingvar K. Olsen på tlf. 56907844 eller mail iko@blf.dk

 

St. Kannikegård

St. Kannikegård

Vinmark ved svinestald

Vinmark ved svinestald

Stenseby med kig mod øst

Stenseby med kig mod øst

Markoversigt

Markoversigt