Søg Vis menu

Pilegård - SOLGT

Planteavl til salg i Pedersker - i alt 60,64 ha

Pilegård, Baunevej 9, 3720 Aakirkeby med 33,99 ha og den ubebyggede ejendom Hegnedevejen 21U, 3720 Aakirkeby med 26,65 ha med en indbyrdes afstand på ca. 4 km udbydes til salg.

Det er nu muligt at erhverve disse spændende ejendomme, enten til sammenlægning/samdrift eller som deltidslandbrug til overtagelse efter aftale.

Pilegård er meget naturskønt beliggende omkranset af græsningsarealer og naturarealer blot én km fra stranden i Vestre Sømark, hvor den firlængede gård omkranser en hyggelig gårdsplads. Godt, moderniseret sydvendt stuehus på ca. 240 m2, opvarmet med nyere pillefyr. Driftsbygningerne omfatter bl.a. oprindelige staldbygninger, der pt. anvendes til mindre fedekvægbesætning. Derudover lade og nyere fritliggende maskinhus.

Ejendommene giver mulighed for god, alsidig jagt i et spændende terræn.

De EU-berettigede markarealer udgør i alt 43,39 ha og skovarealer udgør ca. 9 ha.

Det er muligt at erhverve de to ejendomme samlet eller enkeltvis, ligesom maskiner og besætning evt. kan medfølge.

For nærmere informationer, pris og vilkår kontakt:

Ejendomsrådgiver Ingvar K. Olsen
Mail: iko@blf.dk - Tlf. 5690 7844


Arealer ved Pilegård


Arealer ved Hegnedevejen