Søg Vis menu

Myrebygård - SOLGT

Myrebygård sælges

Bedriften udbydes til salg uden besætning og afgrøder/høst

Hovedejendommen Myrebygård, Vestermarievej 89, Aakirkeby med 60,65 ha samt 2 bygningsløse ejendomme i umiddelbar nærhed:

            Kærgårdsvej 6, Vestermarie (under udstykning) med 28,35 ha

            Vestermarievej 77U, Vestermarie med 21,38 ha

I alt 110,38 ha, hvoraf 100,70 ha er dyrkbart. Hertil 50 ha i forpagtning.

Samlet årlig EU-grundbetaling inkl. kvægtillæg udgør for den ejede jord ca. 365.000 kr. Herunder kan der årligt hjemtages ca. 100.000 kr. i tilskud, såfremt køber er under 40 år.

Løsdriftsstald med sengebåse, opført i 1998 og udvidet i 2007, i alt 2.610 m2. To gylletanke på i alt 2.434 m3 og kornsilo til 1.000 tdr.

Derudover ældre bygningssæt og ældre stuehus.

De tre selvstændige ejendomme kan erhverves samlet eller enkeltvis.

 

 

 

.

.

.

.

.

.