Søg Vis menu

Bodilsminde - SOLGT

Attraktiv planteavlsejendom sælges ved budrunde

Bodilsminde, Ågårdsvej 36, Klemensker

Ejendommen har et samlet jordtilliggende på 71,80 ha, heraf er 66,33 ha EU-tilskudsberettiget avlsjord. Jordene ligger samlet og velarronderet på begge sider af Ågårdsvej.

Dertil kommer et bygningssæt (uden stuehus), bestående af en halmlænge, to ældre bygninger og en gylletank med gode tilkørselsforhold med rumindhold på 2.058 m3, opført i 2005.

Der medfølger betalingsrettigheder til det dyrkbare areal.

Ejendommen sælges delvis tilsået med vinterhvede med forventet overtagelse 1. januar 2020.

Salget gennemføres ved budrunde med budfrist den 22. november 2019.

For nærmere information om vilkår og udbudsmateriale, kontakt ejendomsrådgiver Ingvar K. Olsen, mail: iko@blf.dk - Tlf. 5690 7844

 

Markerne tilhørende Bodilsminde

Markerne tilhørende Bodilsminde

Bodilsminde

Bodilsminde