Søg Vis menu

Blæsbjerggård - SOLGT

Attraktiv planteavlsejendom sælges!

Blæsbjerggård, Ellebyvej 7, Nyker, 3700 Rønne

Ejendommen ligger højt og markant og har et samlet areal på 48,27 ha. Det dyrkbare areal udgør 39,35 ha, der ligger særdeles velarronderet rundt om ejendommens bygninger.

Jorden er langt overvejende god, dyrkningssikker ”Nyker-jord”. Flere mindre skovstykker på i alt 6 – 7 ha medvirker desuden til en særdeles attraktiv jagt på ejendommen.

Stuehuset fra 1875 med nyere elinstallationer og isolering omfatter i alt 354 m2 og er pt. udlejet i to lejemål med god lejeindtægt.

De oprindelige driftsbygninger fremstår rødmalede i pæn stand, er meget rummelige og giver rigtig gode muligheder for oplagring af materiel eller udlejning. Derudover er der en fritliggende lade/maskinhus fra 1973 på 500 m2.

Ejendommen sælges uden maskiner til overtagelse efter høst inkl. betalingsrettigheder.

Prisforlangende 8.700.000 kr. kontant.

For nærmere informationer og fremvisning, kontakt ejendomsrådgiver Ingvar K. Olsen på mail iko@blf.dk eller tlf. 5690 7844.