Søg Vis menu

Agerbygård - SOLGT

Planteavlsejendom – Østerlars

Agerbygård, Stavehøl 1, 3760 Gudhjem

Det er nu muligt at erhverve denne attraktive planteavlsejendom, som er højt beliggende nordøst for Østerlars Rundkirke med et samlet jordtilliggende på 63,58 ha. Heraf udgør det dyrkbare areal i alt 53,28 ha, medens ca. 8 ha er skov og resten er bygningsparcel, vej mv.

Jorden er generelt meget dyrkningssikker, lermuldet til leret jord og ligger med en samlet arrondering  i tilknytning til bygningerne.

Jorden er pt. bortforpagtet med en kontrakt der udløber efter høst 2021.

Betalingsrettigheder medfølger.

Stuehus har stået tomt i en årrække og større modernisering må påregnes.

De oprindelige driftsbygninger er ligeledes generelt ældre og uden produktionsmæssig værdi.

Velfungerende maskinhus på 315 m2 med stålspær og fast gulv.

Sælges med overtagelse efter aftale – gerne 1. januar 2021.

Prisforlangende uden maskiner udgør 9.200.000 kr.

For nærmere oplysninger kontakt: Ingvar K. Olsen på tlf. 56907844 eller mail iko@blf.dk