Søg Vis menu

Gasdetektor

Gasdetektorer redder liv og førlighed. De koster fra ca. 2.000 kr. og medbringes af de, der arbejder i stalden. Hvis de giver alarm, så er det som udgangspunkt fordi, der er en sundhedsskadelig gas i rummet, og du eller din medarbejder skal forlade rummet!

Når der arbejdes i stalden, uanset om det er i en svinebedrift eller kvægbedrift, så kan du og dine medarbejdere risikere at blive påvirket af sundhedsskadelige gasser.

Vi anbefaler ikke bestemte typer eller mærker men anbefaler, at gårdene anskaffer dem, så vi ikke kommer til at opleve en arbejdsulykke som den i Jylland her i marts måned, hvor arbejdet med gylleomrøring medførte en alvorlig ulykke. 

Gasser er lumske. Når du arbejder med gylle, så kan du ikke selv opdage om den gas, der er i rummet, er farlig for dig. Svovlbrinten lammer din lugtesans, hvilket betyder, at du ikke selv kan lugte, når gaskoncentrationen kommer over 100-150 ppm i rummet, idet svovlbrinten lammer din lugtesans.

Fra Beredskabsstyrelsens Faktaark om Hydrogensulfid står der flg.:

Lugtgrænsen for hydrogensulfid (Svovlbrinte) er 0,0005 – 0,19 ppm.

Ved 100 ppm ses irritation af øjne og svælg og lugtesansen bedøves. 

Ved 200 - 300 ppm er der risiko for livstruende lungepåvirkning.

Ved 600 - 700 ppm er der risiko for hurtigt kollaps og død

Grænseværdien i arbejdsmiljøsammenhænge er 5 ppm (7 mg/m3).