Søg Vis menu

Sprøjtning med Prosulfocarb

Vær opmærksom på, at der siden den 1. august 2017 har været krav om, at man ved sprøjtning med prosulfocarb (som f.eks. Boxer) skal benytte særligt sprøjteudstyr, som skal sikre minimum 75 % reduktion i afdriften til omgivelserne. Mange anvender allerede i dag afdriftsreducerende dyser, der spreder sprøjtemidlerne i større dråber, som ikke så let kan tages af vinden og dermed sprede sig til omgivelserne.

Man skal være særligt opmærksom ved sprøjtning med prosulfocarb, hvis man har marker, der ligger op til frugt- eller grønsagsavlere. SEGES har udarbejdet fotos, som viser placeringen af frugt-, grønsags- og andre afgrøder, hvori prosulfocarb-midlerne ikke er godkendt, og hvor det derfor er meget vigtigt at undgå afdrift fra marker sprøjtet med prosulfocarb.

Har du marker, der grænser op til marker, hvor der dyrkes frugt eller grønsager, så tal med pågældende avler f.eks. om høsttidspunkt for æblerne, så du evt. kan sprøjte efter høst og dermed undgå, at sprøjtevæske fra din mark forurener naboafgrøderne.

På Landmand.dk kan du se, om der er arealer med Prosulfocarb-følsomme afgrøder i nærheden af dine marker.