Søg Vis menu

Gødningsplanlægning

Som landmand har man pligt til at indberette oplysninger om forbrug af gødning og planteværn. Det gør man ved at indsende gødningsregnskab og indberette sprøjteoplysninger. For begges vedkommende er der frist den 31. marts det efterfølgende år for gødningsåret, der går fra 1. august til 31. juli.

På planteavlskontoret indsender vi årligt ca. 340 gødningsregnskaber for vores landmandskunder. De fleste af landmændene kommer ind på kontoret til et "gødningsplanlægningsmøde", hvor konsulenten ud over at indsende gødningsregnskab også udarbejder markplan og gødningsplan. Til brug for gødningsplanlægningen har vi udarbejdet et oplysningsskema,  man kan udfylde på forhånd. Du kan downloade det her, enten i word-format eller i pdf-format.