Søg Vis menu

Ansøgning om arealstøtte

Som aktiv landbruger har du mulighed for at søge om grundbetaling. Det kræver dog, at du har rådighed over minimum 2 hektar landbrugsjord, og for at få arealstøtte skal du have et antal betalingsrettigheder, der svarer til det ansøgte areal.

Landbrugsstøtten består af grundbetaling, grøn støtte og for bornholmske landmænd tilligemed ø-støtte. Er man ung (højest 40 år i hele det år, man søger grundbetaling første gang), nyetableret landbruger, er der mulighed for i de første 5 år derudover at få støtte til unge nyetablerede landbrugere for op til 90 ha. Støttebeløbet er i 2021 på ca. 2.100 kr./ha.

Man kan godt selv indsende sin ansøgning om arealstøtte, men man skal være sikker på at få´sat X'erne de rigtige steder. Mangler du at få X'et f.eks. Ø-støtte af, og bliver du ikke opmærksom på det inden fristen for at indsende ansøgningen, er der ikke noget at gøre - så får du ikke Ø-støtte det år. I planterådgivningen indsender vi ansøgninger om arealstøtte for ca. 340 landbrugere. Når man får os til at indsende Fællesskemaet, betaler man et lille beløb pr. ha til forsikring, så man er sikker på at få sine penge. Så hvis du vil være sikker på at få udbetalt, hvad du har ret til, kan du lade os tage os af dit Fællesskema.

Frist for indsendelse af ansøgningen er i april.