Søg Vis menu

Ansættelsesretslige forhold

Hos Bornholms Landbrug & Fødevarer hjælper vi gerne dig, som arbejdsgiver, med at få styr på ansættelseskontrakten og andre ansættelsesretslige forhold med dine medarbejdere.

Alle ansættelsesforhold, som varer mere end 1 måned, og hvor den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer, skal overholde ansættelsesbevisloven. Og det er arbejdsgiverens ansvar.

Der kan være mange forhold at tage stilling til. Nogle forhold er lovpligtige, mens andre emner blot er en rigtig god ide at have snakket om og have taget stilling til mellem arbejdsgiver og arbejdstager. En god forventningsafstemning danner et godt grundlag for et godt samarbejde – og her kan det være en god idé at have en rådgiver med til at vejlede og hjælpe med til at få en god snak om relevante emner i ansættelsesforholdet.

Vi vejleder også gerne i andre ansættelsesretslige forhold for arbejdsgivere, rekruttering, ledelsesrådgivning m.m.

Kontakt Karen Brandt på tlf. 5690 7856 eller mail: kb@blf.dk.