Søg Vis menu

Årsrapport

Hvorfor årsrapport?
Årsrapporten giver et billede af hvordan indtjeningen har været i virksomheden for den pågældende periode.

Årsrapporten præsenterer virksomheden på en relevant og pålidelig måde over for långivere, myndigheder mfl. Årsrapporten skal derfor give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat.

En årsrapport udarbejdet af Bornholms Landbrug indeholder 3 dele:

  1. En erklæringsdel, hvor virksomheden beskrives, ejeren og vi giver vores vurdering af bedriften. Endelig er der en beskrivelse af den praksis, der er anvendt ved opgørelsen af årsrapporten.
  2. En ekstern del der følger årsregnskabslovens regler.
  3. En intern del med analyser og noter der viser forskellige resultater/delresultater for hvordan virksomheden har klaret sig i perioden.

Årsrapporten danner grundlag for: 

  • Benchmark
  • Businesschek
  • Kan danne grundlag for skattebilag.
  • Investeringsberegninger m.m.

Årsrapporten er det centrale produkt for den øvrige økonomirådgivning.