Søg Vis menu

Kontingent

Det samlede kontingent i 2022 for aktive jordbrugere består af:

  1. Andel til Landbrug & Fødevarer
  2. Andel til Bornholms Landbrug & Fødevarer
  3. Andel til politisk varetagelse

Den 1. januar 2020 trådte Landbrug & Fødevarers nye kontingentmodel i kraft, og den model følger Bornholms Landbrug & Fødevarer også. Kontingentopkrævningen vil fra 2020 være baseret på bedriftsmedlemmernes landbrugsmæssige produktion, samt faste satser for de øvrige medlemskategorier. Det er en fundamental ændring i måden at opkræve kontingent på. Du kan se liste over de forskellige medlemskaber og kontingentpriserne for 2022 her.