Søg Vis menu

Bestyrelsen

Bornholms Landbrug & Fødevarers bestyrelse består af 6 medlemmer:

  • Formand Frederik Tolstrup, Skovgård, Aakirkeby. Valgt til bestyrelsen i 2015
  • Næstformand Lennart Westh, Simblegård, Klemensker. Valgt til bestyrelsen i 2020
  • Stine Mikkelsen, Klintebygaard, Ibsker, valgt til bestyrelsen i 2013
  • Jens S. Koefoed, Vestergård, Vestermarie. Valgt til bestyrelsen i 2013
  • Hans Hansen, Lehnsgård, Bornholms Oliemølle A/S, Aakirkeby. Valgt til bestyrelsen i 2018
  • Simon Holm, Borndal, Klemensker, valgt til bestyrelsen i 2022

Kontaktoplysninger for bestyrelsesmedlemmerne ses nedenfor. Se bestyrelsesmedlemmernes arbejdsområder ved et klik.

Bestyrelsen har udpeget Henrik Tolstrup som tilforordnet til at varetage repræsentation af Familielandbruget og Deltidslandbruget.

Se konstitueringen af bestyrelsen her.