Søg Vis menu

Som medlem får du...

Bliv medlem af Bornholms Landbrug & Fødevarer

Vi befinder os i en tid, hvor det aldrig har været vigtigere at orientere vores politikere og medier lokalt og nationalt om landbrugets udfordringer, og forsøge at sætte en dagsorden der sikrer vores erhverv. Med et medlemskab kan du være med til at påvirke fremtiden for landbrugserhvervet.

Vi præger dagsordenen

Bornholms Landbrug & Fødevarer taler landbrugets sag over for lokalpolitikere og landspolitikere, myndigheder, medier og samfundet generelt.

Vi arbejder for at skabe bedre forhold for landbruget og fødevareproducenterne og giver i det omfang, vi finder det nødvendigt, politikere, embedsmænd og offentligheden vores indspil.

Hvordan varetager vi dine interesser?

Som en relativt lille forening, men på en ø som Bornholm, er det vigtigt, at vi signalerer samhørighed og enighed. Foruden de landspolitiske udfordringer har vi derudover en række andre udfordringer grundet vores placering midt i Østersøen.  

Vi holder løbende uformelle møder med lokalpolitikere og mødes jævnligt med borgmesteren og udvalgsformænd i kommunen. På den måde har vi gode muligheder for at sætte landbrugets vilkår på dagsordenen.

Derudover skriver vi ofte om landbrugets forhold i vores lokale medier og på vores egne medier som hjemmesiden og Facebook, og endelig arrangerer vi en række events på Bornholm.

Via vores tilknytning til Landbrug & Fødevarer har vi samtidig stor indflydelse på de nationale spørgsmål, der vedrører landbruget.

Læs bl.a. om de medlemsfordele du har ved at være medlem af Landbrug & Fødevarer.

Hvad får du ellers?

 • Der er medlemsrabat på alle rådgivnings- og serviceopgaver til medlemmer af Bornholms Landbrug & Fødevarer. Se oversigt over timepriserne nedenfor, under "Hvad koster det?"
 • LandbrugsAvisen udkommer 51 uger om året, og er inkluderet i dit medlemskab hos Landbrug & Fødevarer. Som medlem får du LandbrugsAvisen leveret, og du har også adgang til E-Avisen både på din PC, tablet og telefon. LandbrugsAvisen er landbrugets største og suverænt mest læste medie i landbruget. Hvad enten du er interesseret i svin, kvæg, jordbrug, skovbrug, energi eller mink, så vil du kunne læse om det i LandbrugsAvisen. Hertil kommer vores stærke fokus på økonomi og politik. Som medlem får du også rabat på en lang række landbrugsfaglige magasiner.
 • Gruppeliv: Tilbud om fordelagtig forsikringsordning til aktive landmænd og ægtefælle/samlever. Forsikringen dækker dødsfald, ulykke og kritisk sygdom
 • Gruppepension: Mulighed for at spare op til pensionen og sikre dig selv, din ægtefælle og medarbejder mod tab af erhvervsevne. Så har du sikret familien fremover 
 • LandmandsPension, som Landbrug & Fødevarer udbyder i samarbejde med Velliv - læs om LandmandsPension her
 • Sundhedsforsikring: Tilbud om sundhedsforsikring. Sikrer dig og dine medarbejdere en hurtig behandling på eksempelvis privathospital
 • Ulykkesforsikring til en attraktiv pris - læs mere via menuen i venstre side
 • Dit medlemskab giver dig adgang til en række kontante tilbud via Landbrug & Fødevarers hjemmeside
 • landmand.dk: Opret din egen side med landbrugsfaglig information. Du bestemmer selv, hvad du vil have på siden, f.eks. noteringen, vejrudsigten i dit lokalområde, valutakurser, nyheder m.m. Som noget nyt ligger der her en mulighed for at lave din egen digitale handlingsplan
 • FarmTracking - det rigtige værktøj at tage med ud i marken! Læs om FarmTracking her
 • LandbrugsInfo: Du får adgang til Videncenter for Landbrugs artikeldatabase med den nyeste landbrugsfaglige viden, skrevet af uvildige konsulenter med specialviden. Som medlem er adgangen gratis, og du sparer herved 2.000 kr.
 • Nyt fra BLF: Information om aktuelle politiske og andre emner i et nyhedsbrev
 • Medlemsmøder: Vi afholder gratis medlemsmøder om aktuelle politiske og andre relevante emner
 • Landbrug & Fødevarer: Som medlem af Bornholms Landbrug & Fødevarer er du automatisk medlem af Landbrug & Fødevarer.

Hvad koster det?

Den 1. januar 2020 trådte Landbrug & Fødevarers nye kontingentmodel i kraft og den model følger Bornholms Landbrug & Fødevarer også. Kontingentopkrævningen vil fra 2020 være baseret på bedriftsmedlemmernes landbrugsmæssige produktion, samt faste satser for de øvrige medlemskategorier. Det er en fundamental ændring i måden at opkræve kontingent på. Du kan se liste over de forskellige medlemskaber og kontingentpriserne for 2022 her.

Udover vores politiske arbejde, går en del af kontingentet til LandboUngdom, 4H, Østlige Øers Landboforeninger og Landbrug & Fødevarer.  

Timepriserne på opgaver er differentieret efter om man er medlem af foreningen eller ej og efter opgavens art:

Hvordan bliver jeg medlem?

Er du interesseret i medlemskab, kan du kontakte Ulla Skov på us@blf.dk, så sender vi medlemsmappe og indmeldelsesblanket. Du kan også downloade blanketten og udfylde og sende til us@blf.dk. Der er to indmeldelsesblanketter, alt efter om du driver landbrug eller kommer fra andre erhverv. Hent blanketten for landbrugsmedlemskab her og for andre erhverv her. Bemærk, at hvis du udfylder blanketten elektronisk og sender den til os på mail, er det ikke  nødvendigt at underskrive blanketten.

Bornholms Landbrug & Fødevarer rådgiver også ikke-medlemmer, men det er så ikke til medlemspris men til ordinær pris. Alle kan købe rådgivning ved Bornholms Landbrug & Fødevarer. Det kræver ikke medlemskab. Men som medlem af Bornholms Landbrug har du en række fordele og du er med til at sætte fokus på landbrugets forhold lokalt og bakke op om dette vigtige arbejde. 

Vil du vide mere?

Kontakt Bornholms Landbrug & Fødevarer på tlf. 5690 7800 eller send en mail til: bl@blf.dk