Søg Vis menu

Skovdyrkerforeningen

I vid udstrækning betjener Skovdyrkerne og Bornholms Landbrug & Fødevarer de samme lodsejere, da der til rigtig mange landbrug også hører et større eller mindre skovareal. Et samarbejde mellem de to foreninger er derfor helt naturligt, da vi derved effektivt og kvalificeret at kan tilbyde medlemmerne en totalrådgivning på deres ejendomme.

Steffen Jørgensen, skovfoged hos Skovdyrkerne Øerne, har kontorplads på Kannikegaard, hvor han er at træffe et par dage om ugen. Steffen kan kontaktes på tlf. 6120 5158.

Læs mere om Skovdyrkerne på deres hjemmeside.

Steffen Jørgensen, Skovdyrkerne

Steffen Jørgensen, Skovdyrkerne