Søg Vis menu

Åbent Landbrug på Søndregård

Kristina og Hans Peter Sonne inviterer til Åbent Landbrug 2022

Så er Åbent Landbrug tilbage i sin vante form, og 3. søndag i september slår Kristina og Hans Peter Sonne stalddørene op på Søndregård, så interesserede bornholmere kan få et kig indenfor.

Kristina og Hans Peter har i mange år drevet griseproduktion, og da Bornholmergrisen i 2008 blev lanceret som resultat af et samarbejde mellem Danish Crown og Coop, valgte Kristina og Hans Peter at omlægge til Bornholmergrisproduktion.

Udover griseproduktionen driver parret planteavl på 237 ha, hvor afgrøderne primært udgøres af hvede, byg, raps og rajgræs.