Søg Vis menu

Resultater og planteprofiler

Som noget af det første i projektet blev der udfærdiget en bruttoliste på 83 arter. Disse blev udvalgt ud fra kriterier så som; formodning om dyrkbarhed og et vist udbytte, sjældenhed og sårbarhed overfor plukning, smag/brugbarhed og gourmet potentiale. Efter dialog med kokke og producenter blev listen af tidshensyn kogt ned til ca. 20 arter. Der blev lavet strategier for indsamling og opformering – og ikke mindst for formidling af projektets resultater. Landbrugsmuseet Melstedgård (i daglig tale; gaarden) lagde jord til dyrkningsforsøg og genbank, men det var ikke planen at denne gård skulle blive egentlig producent af planter til videresalg. Når planterne var fundet og sikret, skulle de så hurtigt som muligt ud i produktion hos øens små og store øko-producenter.

Der blev gravet og samlet frø. Der blev plantet, sået og vandet. Og der blev registreret resultater. Gentagne gange undervejs blev der afholdt markvandringer i forsøgsmarken, foredrag på gaarden og erfamøder for producenter. Da gaarden jo netop er et sted for formidling og undervisning har rigtig mange nydt godt af fortællingen om projektet og dets potentiale.


Thomas Guldbæk, gaarden, og Signe Folke, BLF, passer og plejer planterne

Efterhånden som arterne var ved at være indsamlet, gik arbejdet videre med at se nærmere på deres egnethed som fødevare, deres kulturhistorie og deres dyrkbarhed. Der er således blevet skrevet planteprofiler for arterne med en mængde relevante informationer som det ellers ville tage producenterne lang tid at grave frem. Planteprofiler og billeder kan ses via linksene nedenfor:

Projektet afsluttes officielt i december 2019. Men planterne vokser videre og genbanken består, og formidling omkring projektet vil forsætte på gaarden via gaardens formidlingstjeneste, aktiviteter og arrangementer, samt via gaardens og Bornholms Landbrug & Fødevarer’s hjemmesider. Der er også truffet aftale med TV2 Bornholm om opfølgning og fokus på projektet igen til foråret 2020.

Læs artikel om projektet skrevet af initiativtager Thomas Guldbæk, formidlingschef og naturvejleder fra gaarden, her.