Søg Vis menu

Vilde blomster og gamle sorter

Dyrkning af vilde bornholmske blomster og gamle bornholmske sorter

I dette projekt skabes koblinger mellem nutidens gastronomi og planternes historiske brug.

Bornholm har en mangfoldighed af vilde, vildtlevende samt tidligere dyrkede planter, som var en stor del af grundlaget for vore forfædres husholdninger.

Det gastronomiske potentiale i ”de vilde planter”, og i de forvildede og gamle sorter, er ganske omfattende, da smagsoplevelserne med disse urter ofte er spændende og anderledes i forhold til de almindeligt dyrkede arter.

En rundspørge-undersøgelse hos udvalgte restauranter og fødevareproducenter har vist, at det er overordentlig tidskrævende at indsamle de vilde urter.

Gældende lovgivning om indsamling bringer teknisk set også kokkene og producenterne i et dilemma, da indsamling til kommercielt brug ganske enkelt ikke er lovligt. Dertil kommer, at en række planter af stor gastronomisk interesse kun findes i meget begrænset antal i den bornholmske natur - og derfor ikke kan samles.

Det er derfor særdeles aktuelt at komme i gang med et projekt, som indeholder registrering, indsamling, afprøvning, opformering og dyrkning af spiselige vilde og forvildede planter, og gamle bornholmske sorter. Projektet har et kommercielt øjemed; de vilde urter kan styrke beskæftigelsen og indtjeningen til Bornholm, og understøtte den bornholmske madkultur.

Projektet gennemføres i samarbejde med Naturstyrelsen og Bornholms Museum - Melstedgård og Gaarden – Bornholms Madkulturhus og er støttet af Landbrugsstyrelsen.

Projektperiode 2016 – 2019.