Søg Vis menu

Undervisere

Der vil være en række undervisere og foredragsholdere fra Fødevarer. Endvidere vil der være undervisere fra SEGES, bankerne og andre ressourcepersoner med erfaring i generationsskifteprocesser eller som har en særlig viden Bornholms Landbrug & på enkelte emner.

Ved tilmelding til Generationsskifteskolen tilsendes deltagerne en detaljeret plan med indhold og forløb.