Søg Vis menu

Praktisk gennemførelse

Som hovedregel vil skolen blive gennemført på Kannikegaard, men det kan ikke udelukkes, at undervisningen vil henlægges til andre steder eller der gennemføres ekskursioner til andre steder i Danmark.

Undervisningen deles i praksis op sådan at der bliver Fællesundervisning, Undervisning for de unge, Undervisning for de ældre og endelig Individuelle forløb når det er hensigtsmæssigt.