Søg Vis menu

Indhold

Indholdet af Generationsskifteskolen har følgende emner:

 • Ejerformer
 • Økonomi
 • Finansiering
 • Strategi, egen og bedriftens.
 • Ledelse, HR og pædagogik
 • Handleplan, udfærdigelse af handleplaner for den kommende proces
 • Den ledelsesmæssige drift af en bedrift, herunder brug af gårdråd.

Der er udfordringer for både sælger og køber og skolen vil håndtere en adressering af udfordringerne for både sælger og køber.

For den kommende køber er den grundlæggende udfordring evner og finansieringsmodel. Finansieringsmodeller skal stå på et solidt fundament af strategi og handleplaner og ikke mindst dokumentation på evner, der giver et billede af dels eksisterende kompetencer, men også et billede af mennesket og landmanden som håndværker og direktør, hvilket er nødvendige for at sikre et køb og en drift.   

For sælgeren er udfordringen dels at få ”pensionsopsparingen” vekslet til kapital i den tredje alder og dels at finde en køber i det hele taget.

Generationsskifteskolen vil derfor også se på flere aspekter i overdragelsen af landbrugsdriften fra sælger til køber.

 • Handel i et hug. Glidende overgang med I/S. Glidende overgang med selskaber.
 • Ejerskab på andre hænder. Driften baseret på lejeaftaler og forpagtningsaftaler.
 • Finansieringen af belåningen mellem 60 % (70 %) og 100 %. Vækstfonden. Andre.
 • Hvad er risikoen ved belåningen. For den første krone henholdsvis den sidste krone.
 • Hvordan skabes en sikker platform for finansieringen?
 • Driftssikkerheden med en enkelt person ved roret i en mellem stor virksomhed.
 • Tilpasning af bedriften for at optimere den til salg.

Sælgerne skal levere en opdateret ejendomsavanceberegning og beregning på genvundne afskrivninger.