Søg Vis menu

Generationsskifteskolen

Hvis du går med tanker om at blive selvstændig gårdejer eller være en del af ledelsen i en større landbrugsbedrift, så skal du læse videre her!

Hvis du går med tanker om at sælge og afhænde din bedrift indenfor de næste 5-10 år, så skal du også læse med her.

Begge situationer er udfordrende og kræver meget grundig forberedelse. Det vil Bornholms Landbrug & Fødevarer nu forsøge at hjælpe på vej med, ved at sammensætte et forløb, der for de unge førstegangskøbere gør dem bedre rustet og for de eksisterende ejere sætter dem i gang med en exitplan fra erhvervet.

Det er fristende at tænke, at Generationsskifteskolen er en matchmaking proces. Det er det ikke, men det kan ikke udelukkes, at Generationsskifteskolen rent faktisk kan igangsætte et generationsskifte mellem en deltagende ung landmand og deltagende gårdejer.

Generationsskifteskolen koordineres af Thomas Bay Jensen og igangsættes efter høst med første mødedag for deltagerne den 25. september.

Tilmelding til Thomas Bay Jensen inden den 1. juli 2019.