Søg Vis menu

Fødevarestrategi

Partnerskabet Bornholms Regionskommune, Bornholms Landbrug & Fødevarer og Gourmet Bornholm - en del af regional madkultur har udgivet "Bornholms Fødevarestrategi 2017-2025" - du kan læse strategien her.

Fødevarestrategien foreligger også i engelsk og tysk oversættelse.

To read the strategy in the English version, click here.

Um die Strategie in Deutsch zu lesen, bitte hier drücken.