Søg Vis menu

Ledelse i virksomheden

Som med alle andre discipliner og faglige forhold er ledelse en disciplin, der skal læres, trænes, udvikles og holdes ved lige. God ledelse er afgørende for bedriftens og virksomhedens produktivitet og indtjening.

Ledelse er et bredt begreb, der anvendes på alle niveauer i alle livets forhold. Men for at drive bedriften og virksomheden effektivt er det fornuftigt at hænge sin daglige ledelse og drift op på en række ledelsesværktøjer, som dels kan systematisere ledelsen af virksomheden, men som også kan frigøre en masse energi for ejeren. Hermed bliver det lettere at kommunikere sine budskaber ud til virksomhedens ansatte og få omsat ejerens tanker til de ansattes handlinger.

Bornholms Landbrug udbyder flere tilbud i ledelsesudvikling: Dels har vi ERFA Grupper og Ledelseskurser, dels arrangerer vi i efteråret 2017 i samarbejde med SEGES Akademi jog Erhvervsakademi Aarhus lederuddannelsen Ledelse i praksis.

Vi vil motivere lederen til at lede.