Søg Vis menu

Myrebygård

Kvæggård sælges

Landbrugsbedriften Myrebygård med mælkeproduktion og planteavl

Hovedejendommen Myrebygård, Vestermarievej 89, Aakirkeby med 60,65 ha samt 2 bygningsløse ejendomme i umiddelbar nærhed:

            Kærgårdsvej 6, Vestermarie (under udstykning) med 28,35 ha

            Vestermarievej 77U, Vestermarie med 21,38 ha

I alt 110,38 ha, hvoraf 100,70 ha er dyrkbart. Hertil 50 ha i forpagtning.

Tilsået med 77 ha majs, 7 ha hvede og 66 ha græs.

Samlet årlig EU-grundbetaling incl. kvægtillæg udgør for den ejede jord ca. 365.000 kr. Herunder kan der årligt hjemtages ca. 100.000 kr. i tilskud, såfremt køber er under 40 år.

Mælkeproduktionen i velfungerende løsdriftsstald med sengebåse, opført i 1998 og udvidet i 2007, i alt 2.610 m2. En del af kvierne og småkalvene huses i de ældre bygninger. To gylletanke på i alt 2.434 m3 og kornsilo til 1.000 tdr.

Besætning (holstein) på pt. ca. 180 køer og tilhørende opdræt, i alt ca. 330 dyr.

Ydelsen (kontrol) er det seneste år øget med ca. 800 kg EKM til nu 10.005 kg/årsko.

Bedriften sælges til hurtig overtagelse i fuld drift med besætning, avl, beholdninger og maskiner.

Attraktiv finansiering vil kunne tilbydes den rette køber.

Bedriften sælges ved budgivning med budfrist den 18. juli 2019.

 

 

 

.

.

.

.

.

.