Søg Vis menu

Ejendomshandel

Ønskes assistance og rådgivning omkring køb og salg af landbrugsejendomme, er du meget velkommen til at kontakte os. 

Vi har et bredt kendskab til mulige købere og sælgere af større og mindre ejendomme. Vi yder assistance med al rådgivning omkring salgsprocessen og kan stå for alt omkring et eventuelt salg.

Bornholms Landbrug & Fødevarer samarbejder med Rønne Ejendomshandel.  

Samarbejdet betyder at vi begge bliver stærkere på ejendomshandel, hvilket kommer vores fremtidige kunder til gode.