Søg Vis menu

Værn om naturen

Sammen om viben
Landbrug & Fødevarer og Dansk Ornitologisk Forening er i foråret 2019 gået sammen om at sætte fokus på viben. Vibebestanden er faldet de senere år, og de to foreninger har derfor indledt en kampagne, der forhåbentlig kan medvirke til at skabe bedre forhold for viberne i landbrugslandet.

Foreningerne har udarbejdet foldere med anbefalinger til, hvad man kan gøre for at skabe bedre forhold for viben på hhv. omdriftsarealer, eng- og græsarealer og lavbunds- eller vådområder. Du kan se folderne her og her, eller du kan læse mere om kampagnen på Landbrug & Fødevarers hjemmeside.

Bornholm blomstrer
I 2018 og 2019 har vi lokalt haft kampagnen #BornholmBlomstrer, en bivenlig kampagne, der skal sikre bierne bedre vilkår, ved at landmænd og andre sår blomsterstriber med en bivenlig frøblanding langs grøftekanterne eller bivenlige blomsterarealer i haver og på marker. Læs mere om #BornholmBlomstrer her.

Værn om grøftekanterne
Vi skal også værne om grøftekanterne, vandløbene og naturen i det hele taget, og det gør vi blandt andet ved at være omhyggelige med at holde god afstand til vandhuller, åer, overdrev, enge, grøftekanter og andre naturarealer, når der pløjes, gødskes og sprøjtes.