Søg Vis menu

Jordprøver

Jorden har brug for kalk, men det er vigtigt, at man får valgt den rette dosering.

Jordprøverne bliver som standard analyseret for reaktionstal, fosfor, kalium og magnesium. Beregningen af kalkbehovet sker på grundlag af reaktionstallet og JB-værdien for det pågældende areal.

Man har dog også  mulighed for at få en lidt mere nuanceret kalktildeling. Fra efteråret 2016 er man klar med en ny funktion i kalkberegningsprogrammet, Mark analyse online, hvor man kan medtage lerprocenten i kalkberegningen. JB-værdien er i de nuværende kalkberegninger afgørende for, hvilket reaktionstal, der tilstræbes for det pågældende areal, men da JB-værdierne typisk repræsenterer et spænd i jordens lerindhold på 5 procentpoint (JB 5 dækker eksempelvis over en lerprocent på 10 til 15), bliver kalktildelingen ikke ligeså nuanceret ved at benytte JB-værdien.

Beregning ud fra lerprocent er især en fordel, hvis jorden inden for en mark er meget forskelligartet. Er det ensartet jord henover marken, kan man evt. nøjes med at få tilknyttet leranalyser til en enkelt eller to af jordprøverne.

Prisen for en standard-jordprøve taget med gps, hvor vi tager 1 prøve/ha, er på 160 kr. Skal jordprøven ligeledes analyseres for lerindhold, bliver prisen på 200 kr. Ring til os i planterådgivningen, hvis du vil have os ud og tage jordprøver på dine arealer.