Søg Vis menu

Autorisationsordning til køb og brug af sprøjtemidler

Fra den 1. juli 2020 er der krav om, at man er autoriseret i MAB, Miljøstyrelsens autorisationssystem til brug af bekæmpelsesmidler for at kunne købe og bruge sprøjtemidler. For at kunne købe sprøjtemidler skal man tillige have tilknyttet sin autorisation til et CVR-nummer - enten sit eget eller den virksomhed, man evt. sprøjter for.

For at blive autoriseret i MAB, skal man have sprøjtecertifikat eller -bevis og have et opdateret opfølgningskursus. Autorisationen skal fornys hvert 4. år i takt med, at man opdaterer sit sprøjtecertifikat-/bevis. Således vil autorisationen også udløbe, når det er 4 år siden, man sidst har været på opfølgningskursus. Prisen for autorisationen er på ca. 340 kr.

For at søge autorisation, skal man logge på Miljøstyrelsens hjemmeside med sin personlige NemID. Man logger på som privatperson og ikke som virksomhed, da uddannelsesoplysningerne er registreret i cpr-nummeret. Se vejledning til, hvordan du søger om autorisationen her. Der er forskellige typer autorisationer, men det er den, der hedder S1, man skal vælge, når man har sprøjtecertifikat eller -bevis.

Systemet henter oplysninger om, hvornår man sidst har været på opfølgningskursus. Er der ikke registreret uddannelsesoplysninger inden for de seneste 4 år, vil S1-feltet være rødt, og man kan ikke søge autorisation.

Er der oplysninger om opfølgningskursus inden for de seneste 4 år, men ikke fundet oplysninger om sprøjtecertifikat eller -bevis, vil feltet være gult, og man skal afgive en elektronisk tro og love-erklæring på, at man har gennemført uddannelsen, før man kan føje autorisationen til indkøbskurven.

Er både opfølgningskursus og sprøjtecertifikat/-bevis i orden, er feltet grønt, og man kan føje autorisationen til indkøbskurven og afslutte bestillingen.

Autorisationen skal knyttes til et CVR-nr. Det er muligt at knytte sin autorisation til flere virksomheder, f.eks. hvis man som ansat skal købe bekæmpelsesmidler for sin virksomhed, eller man både køber sprøjtemidler og sprøjter for sig selv og for andre. For at tilknytte autorisationen til en virksomhed, skal man, når man er logget på MAB, sende en anmodning til virksomheden. Man skal være inde i fanen Autorisationer og klikke på +'et til venstre for autorisationsnummeret for at folde siden ud.

Er den virksomhed, man vil knytte autorisationen til, ikke registreret i MAB, kan den blive registreret, ved at man logger på https://mab.mst.dk/virksomhed med NemID og fortsætter som virksomhed. Første gang, man logger på, bliver virksomheden automatisk registreret. Virksomheden kan så logge på https://mab.mst.dk/virksomhed og gå ind og godkende anmodningen, hvorefter autorisationen er tilknyttet pågældende virksomhed.

Vi har oplevet, at der har været problemer med at skifte mellem at logge på som privatperson og som virksomhed. Det kan løses ved at bruge forskellige browsere alt efter om man skal søge autorisationen eller gå ind i virksomhedsdelen. Start f.eks. med at logge på virksomhedslinket i Firefox, så du er sikker på, at virksomheden er registreret i MAB. Uden at logge af i Firefox, åbner du Internet Explorer og går ind via autorisationslinket, hvor du køber autorisation og sender anmodning om tilknytning til dit CVR-nr., jf. ovenstående. Når det er sket, går du tilbage i Firefox, trykker på opdater siden med MAB, og så skulle der gerne ligge en anmodning klar til godkendelse.

Hvis du har problemer med autorisation eller tilknytning til CVR-nr., er du meget velkommen til at kontakte os på planteavlskontoret.