Søg Vis menu

Autorisationsordning til køb og brug af sprøjtemidler

Fra den 1. oktober 2016 er der krav om uddannelse og autorisation til køb og brug af sprøjtemidler, og man vil således ikke længere kunne købe sprøjtemidler, hvis ikke man har sprøjtecertifikat eller -bevis og ikke har fulgt de lovpligtige opfølgningskurser.

Når man skal købe og benytte sprøjtemidler efter den 1. oktober 2016, skal man være autoriseret i MAB, Miljøstyrelsens autorisationssystem til brug af bekæmpelsesmidler. Frem til 1. juli 2020 er der dog mulighed for blot at udfylde og underskrive en ”Tro og love erklæring”, man så skal opbevare sammen med sprøjtecertifikat/-bevis og opfølgningskursusbevis.

Første autorisation i MAB er gratis. Autorisationen skal fornys hvert 4. år i takt med, at man opdaterer sit sprøjtecertifikat-/bevis. Således vil autorisationen også udløbe, når det er 4 år siden, man sidst har været på opfølgningskursus. Prisen for efterfølgende autorisationer vil være på ca. 180 kr.

For at søge autorisation, skal man logge på Miljøstyrelsens hjemmeside med sin personlige NemID. Man logger på som privatperson og ikke som virksomhed, da uddannelsesoplysningerne ligger i cpr-nummeret. Se vejledning til, hvordan du søger om autorisationen her. Der er forskellige typer autorisationer, men det er den, der hedder S1, man skal vælge, når man har sprøjtecertifikat eller -bevis.

Systemet henter oplysninger om, hvornår man sidst har været på opfølgningskursus. Er der ikke registreret uddannelsesoplysninger inden for de seneste 4 år, vil S1-feltet være rødt, og man kan ikke søge autorisation.

Er der oplysninger om opfølgningskursus inden for de seneste 4 år, men er der ikke fundet oplysninger om sprøjtecertifikat eller -bevis, vil feltet være gult, og man skal afgive en elektronisk tro og love-erklæring på, at man har gennemført uddannelsen, før man kan føje autorisationen til indkøbskurven.

Er både opfølgningskursus og sprøjtecertifikat/-bevis i orden, er feltet grønt, og man kan føje autorisationen til indkøbskurven og afslutte bestillingen. Herefter vil det også være muligt at knytte sin autorisation til en eller flere virksomheder, f.eks. hvis man som ansat skal købe bekæmpelsesmidler for sin virksomhed. Som selvstændig anbefales det, at man knytter autorisationen til sit CVR-nr.