Søg Vis menu

Planteavl

I planteavlsrådgivningen er vi normalt 5 medarbejdere: 3 konsulenter, forsøgsmedarbejder og koordinator. Som følge af generationsskifte i afdelingen er vi i en periode fra september 2018 til juni 2019 en ekstra konsulent.

På planteavlskontoret tilbyder vi udarbejdelse af gødningsregnskaber, gødningsplaner, sprøjteplaner og hektarstøtteansøgninger til meget konkurrencedygtige priser.

Planteavlskonsulenterne kommer også gerne ud på markbesøg. I 2014 indførte vi en såkaldt klippekort-ordning, hvor køb af et klippekort giver markbesøg til reduceret timepris. Eksempelvis koster et 5-timers klippekort 2.800 kr. for medlemmer, mens prisen for ikke-medlemmer er på 3.550 kr.

Vi har mange års erfaring med GPS, der kan bruges til opmåling af marker og i forbindelse med udtagning af jordprøver til at sikre en optimal tildeling af for eksempel kalk. Ring og hør nærmere!

Planteavlskontoret udfører markforsøg dels i egen forsøgsmark, men også på markerne hos de enkelte medlemmer.

Overvejer du at få taget luftfoto af gården, kan vi også være behjælpelige med det. I 2015 anskaffede vi os en drone, og derfor kan vi tilbyde dig luftfotos, som du får både på fotopapir og på en USB-pind.

Du kan tegne abonnement på vores nyhedsblad "Afgrødenyt", der udkommer 12-15 gange årligt med informationer om regler, gødskning, planteværn mm. Prisen for et års abonnement er i vækstsæsonen 2017/2018 kr. 800, hvis man vælger at modtage bladet på mail, og kr. 1.200, hvis man foretrækker at få bladet leveret med Post Nord som Quickbrev, og 1.050 kr. som almindeligt brev. Uanset om man vælger den ene eller anden form for abonnement, omfatter det også sms-varsling.

Endelig skal det nævnes, at der findes flere ERFA-grupper med fokus på planteavl.