Søg Vis menu

Revurdering

Miljøgodkendelser skal revurderes hver 8.-10. år. Det gælder både nye miljøgodkendelser, der er givet siden 2007 og ældre miljøgodkendelser efter de gamle regler i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

Du bliver kontaktet af kommunen, når det er tid til revurdering. Eksisterende vilkår gennemgås, og der vurderes på BAT (Bedste anvendelige teknik). I den forbindelse skal der udarbejdes beregninger og argumenteres for valg/fravalg af teknologi.