Søg Vis menu

Miljøtilladelse

Udvidelse og ændringer på mindre husdyrbrug kræver miljøtilladelse

Udvidelse af husdyrbrug for mere end 15 DE og mindre end 75 DE kræver en miljøtilladelse i henhold til husdyrlovens § 10. For pelsdyrbrug er der krav om miljøtilladelse, hvis produktionen udvides i intervallet fra 3 til 25 DE. En ansøgning om miljøtilladelse er som udgangspunkt en mindre ansøgning, hvor der svares på 10 spørgsmål vedr. dit produktionsanlæg og dine arealer i relation til det omgivende miljø og udarbejdes supplerende bilag.