Søg Vis menu

Miljøanmeldelse

Nogle ændringer kan klares med en hurtig anmeldelse

En række ændringer i stalde og besætning kan laves ved anmeldelser uden at miljøgodkendelsen eller tilladelsen skal ændres. En anmeldelse kræver mindre af ansøgningen, og mindre sagsbehandling, og er derfor hurtig. Fælles for disse anmeldelser er, at ændringerne ikke må give en væsentlig miljømæssig påvirkning. Det gælder

  • Nye opbevaringsanlæg til ensilage og husdyrgødning
  • Ny staldkapacitet for at opfylde dyrevelfærds krav
  • Skift i dyretype, f.eks. fra kvier til køer, eller fra søer til slagtesvin
  • Udvidelse af slagtesvineproduktion i eksisterende stalde
  • Byggeri til visse formål f.eks. halmlade, maskinhal, malkestald, kornlager eller foderlager
  • Etablering, udvidelse eller ændring af afgræsningsdyrehold af bestemte dyregrupper
  • Ændring fra konventionel til økologisk drift for svinebrug