Søg Vis menu

Arealgodkendelse

Modtager du husdyrgødning (gylleaftale) fra en svine- eller kvægejendom med en miljøtilladelse/godkendelse? Og ligger dine arealer i områder, hvor der skal tages særlige hensyn ift. udbringning af husdyrgødning? Så skal du have lavet en arealgodkendelse.

Dine udbringningsarealer screenes på deres sårbarhed for at vurdere hvor stort et dyretryk og hvor mange næringsstoffer, arealerne kan bære. En arealgodkendelse vil ofte stille vilkår om, at der kan udbringes lidt færre DE pr ha. I sjældnere tilfælde kan der være vilkår om ekstra efterafgrøder eller krav til sædskifter.

Hvis du har en miljøgodkendelse, men udskifter nogle af dine udbringningsarealer, eller køber nye arealer, skal du også have lavet en arealgodkendelse.