Søg Vis menu

Miljø

Miljøopgaver - når du vil udvikle, udvide og ændre din husdyrproduktion!

Står du over for at skulle ændre eller udvide din husdyrproduktion, står vi klar til at hjælpe dig med de nødvendige miljøtilladelser og miljøgodkendelser. 

Vi tilbyder at bistå dig med:

  • Miljøtjek
  • Miljøgodkendelser
  • Miljøtilladelser
  • Miljøanmeldelser
  • Arealgodkendelser
  • Revurderinger

Læs mere via menupunkterne til venstre.

Vi kan noget med lugt
I forbindelse med en miljøgodkendelse bliver der i ansøgningssystemet lavet en beregning på lugt og lugtgeneafstand. Dette er en standardberegning, som ikke tager hensyn til, hvordan eksempelvis ventilationen er placeret og udformet. Vi har i flere tilfælde set, at en mere nøjagtig beregning – en såkaldt OML-beregning – betyder, at lugtgeneafstanden kan overholdes, selv om standardberegningen giver et andet resultat. Vi har en konsulent i huset, nemlig Kirsten Kyndesen, som kan udføre OML-beregninger, og det har gjort en forskel i mange ansøgninger om miljøgodkendelse.

Andre miljøopgaver og tilskudsansøgninger
Vi bistår dig også gerne ved revurdering af miljøgodkendelser, arealgodkendelser, mv.

Desuden laver Elisabeth ansøgninger om tilskud til moderniseringsstøtte til stalde, og ansøgninger om tilskud til miljøteknologi. Kontakt Elisabeth og hør nærmere om tilskudsmulighederne.

Samarbejde med Bornholms Regionskommune
En tilladelse eller godkendelse udarbejdes i samarbejde med Bornholms Regionskommune, som er myndigheden i forbindelse med udvidelser af husdyrbrug. Vi har et godt samarbejde med sagsbehandlerne i kommunen, som vi er i tæt kontakt med, mens din ansøgning laves.

Vær opmærksom på at kommunens behandling af ansøgningen - og diverse høringsfrister - tager tid. Du kan på Bornholms Regionskommunen hjemmeside læse mere om sagsbehandlingen, og hvor mange uger, din ansøgning skal i høring.

Kontakt os:
Du er meget velkommen til at kontakte Elisabeth Falk eller Kirsten Kyndesen.

I Bornholms Landbrug & Fødevarer har vi al rådgivning samlet under et tag. Det betyder, at vi nemt kan trække på produktionsfaglig viden fra vore kollegaer. Og prisen er konkurrencedygtig!