Søg Vis menu

Fødevareklyngeprojekt

Projekt "Operatør på den bornholmske fødevareklyngeindsats" - støttet af Den Europæiske fond for Regionaludvikling og Bornholms Vækstforum

Se ydelseskatalog her.

Bornholms Landbrug & Fødevarer kobler hele fødekæden sammen fra marken til marked Den bornholmske erhvervsstrategi satser fortsat på fødevareområdet, som en nøgle til vækst og fastholdelse af arbejdspladser. Vækstforum har derfor indstillet Bornholms Landbrug & Fødevarer til operatør på den bornholmske fødevareklyngeindsats. Denne indsats er forankret i Erhvervsstyrelsen, og midlerne tildeles som et strukturfondsprojekt og kommer fra Den Europæiske Union (EU).

Indsatsen blev igangsat 1. juli 2015 og løber frem til 30. juni 2018. Grundstenen til at Bornholms Landbrug & Fødevarer er blevet indstillet skyldes i høj grad et nyt partnerskab med Bornholms Regionskommune og Gourmet Bornholm, en del af regional madkultur. Dette partnerskab skal styrke sammenhængskraften og koordinere udviklingen af kvalitetsfødevarer på Bornholm og mindske afstanden i hele værdikæden fra mark til marked.

Hvilke initiativer igangsættes? Indsatsen, som Bornholms Landbrug & Fødevarer har ansvar for, består af en række delmål:

  • Afholdelse af netværksmøder, temamøder/workshops og matchmaking-forløb i fødevareklyngen. Der afholdes 5-6 møder pr. år. Formålet er at sikre koordination, vidensdeling og fremdrift.
  • Etablering af et produktudviklingsforum, som afvikles på ½ års basis. Formålet er, at sikre bedst mulig støtte for nye producenter/produkter, en form for rugekasse for nye fødevareprodukter.
  • Beskrivelse af den bornholmske terroir. Denne indsats skal danne grundlag for at beskytte varemærket ”Bornholm”. F.eks. til opnåelse af BGB-mærket, som er et særligt EU-mærke til beskyttelse af unikke fødevare.

Hvad kan Bornholms Landbrug hjælpe din virksomhed med? For at din virksomhed kan få gavn og glæde af denne proces- og produktinnovations-indsatsen, skal virksomheden være en fødevareforarbejdende virksomhed. Vejledningen er gratis for virksomheden og kan både gives på virksomhedsniveau og på kollektivt basis. Desuden skal virksomheden have et klart ønske om at gå nye veje inden for følgende områder:

Produktinnovation omfatter markedsintroduktion af produkter, fx varer eller tjenesteydelser, der er nye eller væsentligt ændrede med hensyn til bestanddele, egenskaber, funktionalitet mv.

Procesinnovation omfatter nye eller væsentligt ændrede produktionsprocesser, arbejdsgange, salgs- og distributionsmetoder mv.

Markedsføringsinnovation omfatter rent æstetiske ændringer i produktets fremtoning.

Organisatorisk innovation omfatter nye måder at organisere virksomheden på og/eller nye samarbejdsrelationer. Kontakt eventuelt virksomhedsrådgiver Klaus H. Petersen.