Søg Vis menu

Projektets formål

Projektets formål er primært at styrke biodiversiteten på Bornholm og at få bornholmerne til at arbejde aktivt med at fremme biodiversiteten.

Det handler i høj grad om at skabe variation, korridorer og sammenhæng i det åbne land og styrke fødegrundlaget for insekter, herunder også vilde bier og sommerfugle, der samtidig danner fødegrundlag for andre dyr og insekter.

  • Afprøvning af flerårige vedligeholdelsesfrie blandinger, så striberne kan ligge uberørt i flere år og fungere som buffer mellem produktionslandskabet og bagkanten af grøftekanterne. Dvs. grøftekanten som biotop bliver også styrket
  • Dialog med lokalsamfundet om den gavnlige effekt af bivenlig drift og pleje i det åbne land samt i haverne.
  • Styrkelse af samarbejdet mellem forskellige aktører for mere og bedre natur i det åbne land.
  • Erfaringsopsamling, vidensdeling og formidling af effekten af disse naturstriber.

Etablering af gode ambassadører for biodiversitet i landbrugskredse for udbredelsen af best practice.