Søg Vis menu

#PollinatorMarathon

Syngenta samarbejder med Bornholms Landbrug & Fødevarer og sponsorerer #PollinatorMarathon, som består i udsåningen af en 42, km lang blomsterstribe på Bornholm.

#PollinatorMarathon er en del af et internationalt biodiversitetsprojekt ”Operation Pollinator” som drives af landbrugsvirksomheden Syngenta med det formål at beskytte og forbedre den generelle biodiversitet ved at skabe essentielle levesteder i og omkring markernes kanter. Dette skal øge tilgængeligheden af levesteder og give føde til bier og andre vigtige bestøvere, såvel som til små pattedyr og fugle. Samtidig medfører det en øget bestøvning af afgrøderne og en naturlige bekæmpelse af skadedyr, som vil forbedre høstudbytterne, kvaliteten af afgrøderne og sikre et bæredygtigt landbrug og miljømæssig balance.

Blomsterstriberne kan også være med til at beskytte vores værdifulde vandressourcer ved at fungere som bufferzoner mod jorderosion og afstrømning.

Som sponsor af #PollinatorMarathon projektet ønsker Syngenta at øge bevidstheden om de mange fordele, som sådanne miljømæssige foranstaltninger kan bidrage med til både landmænd, natur og samfund.

Operation Pollinator sætter fokus på sameksistens mellem det moderne landbrug og naturforvaltning.

For mere information læs mere på: www.operationpollinator.com