Søg Vis menu

Kampagnens aktiviteter

Februar-marts Kontakt og dialog om opbakning til projektet fra øens landmænd samt dialog med øvrige interessenter
  Paradisbakkeskolen pakker frøposerne
April-maj Udsåning af blomsterstriber
  Køer på græs, d. 15. april, uddeling af frøposer til private og dialog om biodiversitet
Juni Folkemødet, d. 14-17 juni, uddeling af frøposer til private. Formidling om blomster- & naturstriber og andre muligheder for at forbedre for dyr og planter i det åbne land
Juli Bier & Blomster, d. 1 juli på madkulturhuset Gaarden. Uddeling af frøposer til private samt dialog om biodiversitet
August Borgerrettede formidlingsaktiviteter i samarbejde med DN-Bornholm og biavlerforening Bornholm med markvandring sammen med landmænd med fokus på markdrift og natur. Besigtigelse af bihoteller
Juli-oktober Monitorering og formidling af stribernes effekt i samarbejde med insekteksperter