Søg Vis menu

Frøblandingen

I samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening på Bornholm og øvrige aktører i det åbne land har Bornholms Landbrug & Fødevarer valgt at pege på blandingen ”Pollen & nektarblanding”. Denne blanding gavner særligt pollen og nektarsøgende insekter, herunder også vilde bier og sommerfugle. Blandingen består af en række plantearter, der supplerer hinanden godt ift. at sikre blomstring gennem hele sæsonen. Desuden udtrykker blandingen et naturpræg, der visuelt fungerer godt i det åbne land.

Følgende betingelser skal en blomsterblanding leve op til;

 • De anvendte plantearter skal stå på listen for pollen- og nektarrige plantearter, der må og kan anvendes ift. Landbrugsstyrelsen
 • Accepteret af havefrø-avlerforeningen, så deres produktion ikke påvirkes
 • Give blomstring (pollen og nektar) over en lang periode
 • Gerne fungere som en flerårig blanding
 • Udtrykke et naturpræg, der også visuelt fungerer godt i det åbne land.

Følgende arter indgår i blandingen:

 • Boghvede

Hurtigvoksende og giver god dækning og masser af frøfoder. Overdådig blomstring med høj nektar produktion, som tiltrækker masser af insekter.

 • Quinoa

Enårig og producerer meget proteinrigt frø til hønsefuglene om efteråret. Den giver et godt dække.

 • Oliehør

Er meget attraktiv for alle hønsefugle og er særlig yndet af agerhøns. De karakteristiske lysende blå blomster ses fra sidst i juni. Danner olierige frø sidste halvdel af august og holder sig stående til langt ud på efteråret.

 • Honningurt

Er en enårig og etablerer sig hurtigt. Den giver god dækning i starten af sæsonen. God frøføde til hønsefugle og småfugle. Tiltrækker bier og andre insekter.

 • Hjulkrone

En etårig plante med blå blomster og god frøspredning. Betragtes som ”rolls royce” ift. vilde bier, da blomsterne giver både proteinrigt pollen og energirig nektar. Har desuden kraftig dybtgående pælerod.

 • Fodermarvkål

Giver god dækning for fugle og er desuden med til at holde marken oppe og levere en grøn afgrøde om vinteren.

 • Hvidkløver, rødkløver, alsikekløver og kællingetand

Er flerårige bælgplanter der giver bunddække og proteinrige blade. Meget attraktiv for bier og andre insekter. Desuden indeholder bladene store mængder protein, som især fuglevildtets unger værdsætter. De kvælstof­fikserende arter forsyner de øvrige planter i marken med kvælstof.

 • Stenkløver og esparsette

Er kvælstoffikserende og trives fint på tør jord. Første år danner de et godt bunddække og andet år sættes høje, blomsterrige stængler, der tiltrækker en mængde gavnlige insekter. Desuden indeholder bladene store mængder protein, som især fuglevildtets unger værdsætter.

 • Cikorie

Er en flerårig kurvblomstrende plante, der også optræder i grøftekanten med lysende blå blomster i juli-september