Søg Vis menu

Effekt

Bierne er vigtige i fødekæden for liv på jorden. En ordentlig bestøvning er en grundlæggende forudsætning for både vilde planter og landbrugsproduktionen. Fødevareministeriet skønner, at alene honningbiernes bestøvningsaktivitet gavner samfundsøkonomien med 1 milliard kroner. Hertil skal lægges værdien af honning. Se https://politiken.dk/indland/art4860439/Bier-bidrager-med-en-milliard-til-samfunds%C3%B8konomien

Hele kampagnen går under sloganet ”# Bornholm blomstrer”, og signalere, at der både er plads til natur & intensivt landbrug i produktionslandskabet og udbygning af stærke samarbejdsrelationer. Hvis målsætningen opnås vil det række til en verdensrekord og blive optaget i Guinness World Record. Alene GWR har 14 mio. følgere på facebook. Så det vil i den grad være med til at eksponere Bornholm for resten af verden.

Kampagnen har den fulde opbakning fra formand for Bornholms Landbrug & Fødevarer, Lars-Ole Hjorth-Larsen, der også lægger jord til blomsterstriber: ”Bornholms Landbrug arbejder målrettet på at udbygge kommunikationsbroen mellem forbrugerne og landbrugsproduktionen på Bornholm, fordi kløften mellem land og by øges i takt med urbaniseringen. Hvis ikke forbrugerne er i stand til at afkode eller forstå fødevarelandskabets præmisser, er det nødvendigt at hjælpe Hr. & Fru Danmark på vej. Fundamentet til denne bro kan både blive stærkere gennem blomsterstriber og gode samarbejdsrelationer”.