Søg Vis menu

#BornholmBlomstrer

Baggrund for kampagnen

80 bornholmske landmænd sår 42.195 meter blomsterstriber (maratondistance) og etablerer 10 hektar flerårig blomsterbrak i samarbejde med 9 samarbejdspartnere, herunder BC-Catering, Netto, DLF, Syngenta og BOEF. Vis os dine billeder fra kampagnen og husk at benytte #bornholmblomstrer, så flere får kendskab til blomsterøen i Østersøen

Bornholm arbejder med at øge biodiversiteten ift. øvrige kommuner i DK, eftersom en undersøgelse udarbejdet for DN viser et stort potentiale på Bornholm. se http://www.biodiversitet.nu/naturkapital

De vilde bestøvere er med til at sikre mangfoldigheden af Danmarks blomstrende flora og opretholde velfungerende økosystemer og ikke mindst landbrugsproduktionen. Der er kendskab til 256 arter af vilde bier i Danmark. Thyge Nygaard fra Danmarks Naturforening har udtalt sig positivt om blomsterstribernes effekt ift. biodiversitet. Det handler i høj grad om at vælge den rigtige blanding, -tidspunkt og udsåningsteknik. De sidste 2 år har øens landmænd udsået blomsterstriber langs med de bornholmske landeveje. Sidste år blev der udsået 15 kilometer med blomsterfrø på Bornholm. For at styrke indsatsen vil Bornholms Landbrug & Fødevarer gerne give flere mulighed for at udså blomster- og naturstriber. Men landmanden/lodsejeren betaler pt. dyrt for at udså striberne. Derudover går han/hun glip af et kornudbytte på den jord hvor der sås blomster.

Blomsterstriberne kan også bidrage til at styrke oplevelsesmulighederne i august-november (skulder-sæsonen), efter markerne normalvis er høstet og står golde hen. Ligeledes ønskes en visualisering af tilflytningsbehovet til Bornholm, således at der både uddeles 4000 frøposer til private borgere. Disse frøposer vil dække et areal på mindst 40.000 m2 med blomsterblanding. Udviklingspotentialet på sigt ligger i at udså blandinger på landbrugsjord, der vil kunne spises og dermed styrke øens position som fødevareø.