Søg Vis menu

Sundhedsforsikring

Få hurtig hjælp, hvis du bliver syg eller kommer til skade, så de økonomiske og menneskelige omkostninger, der er forbundet med sygdom, kan minimeres.

De økonomiske og menneskelige omkostninger, der er forbundet med sygdom, kan ikke helt undgås, men de kan minimeres med en sundhedsforsikring.

Landbrug & Fødevarer har lavet et samarbejde med Tryg om en Sundhedsforsikring, der kan give dig direkte adgang til behandling på private klinikker og privathospitaler, så du hurtigere kommer på benene igen.

En Sundhedsforsikring er især en god ide for landmænd, fordi ventetid på behandling kan koste mange vikartimer.

Som aktivt medlem kan du tegne forsikringen til ca. halv pris af, hvad sådan en forsikring normalt koster. Man kan kun oprette den billige sundhedsforsikring, hvis man er aktivt medlem af L&F og har et CVR-nr. Til gengæld kan man oprette den til både ægtefælle/samlever, børn og ansatte.

Hvis man indfører Sundhedsforsikringen som et medarbejdergode for ALLE medarbejdere (obligatorisk ordning), bortfalder alderskravet og dermed kan man have en billig sundhedsforsikring både til sig selv og sine medarbejdere - også efter 70 års fødselsdagen. Dine ansatte vil værdsætte det som et ekstra personalegode, og du vil få gladere medarbejdere med færre og/eller kortere sygemeldinger.

Du kan læse mere om forsikringen indhold og pris ved at klikke her.